Regülasyon yoksa sirkülasyon kaçınılmazdır

“Emlak piyasası regüle olmadıkça sektör oyuncuları sirküle olmaya devam edecektir.”