Neyin peşinde olmalıyız?

“Yanlış bir şeyi iyi yapmak onu doğru şey haline getirmez. Doğru şeyleri iyi yapmanın peşinde olmalıyız.”

Hilmi Işıkören