İyi bir satıcı politika yapmaz

“İyi bir satıcı politik olabilir ancak politika yapmaz.”

Hilmi Işıkören