İnsan yetiştirmekte asıl mesele nedir?

“İnsan yetiştirmek bir mesele ancak kendi yerine insan yetiştirmek asıl mesele.”

Hilmi Işıkören