Farkı yaratan nedir?

“Ne yapacağını bilmek önemlidir ancak farkı yaratan bildiğini yapmaktır.”

Hilmi Işıkören