Başarısızlara karışanlar

“Rekabeti göz oymakla, motivasyonu gazla, sadakati bağımlılıkla karıştıranlar başarısızlara karışırlar.”

Hilmi Işıkören