Algılanan değer

“Ürünlerimiz müşterilerin gözünde ne değerdeyse ederimiz de odur.”

Hilmi Işıkören